Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2015

Pauleeen95
8914 1e29 390
GG:)
Reposted fromseriale seriale viaplotkara plotkara
Pauleeen95
4291 8b61 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaplotkara plotkara
Pauleeen95
Widmo Brockenu, widok z Trzech Koron na Tatry
Reposted fromkanusia kanusia viamountains mountains
Pauleeen95
0486 b849 390
Lake Garda, Italy  
Reposted fromkanusia kanusia viamountains mountains
Pauleeen95
Reposted fromFlau Flau viamountains mountains
9252 d3db 390
Reposted fromabsolem absolem viamountains mountains
Pauleeen95
7422 456a 390
Pauleeen95
Reposted fromlifeless lifeless viamountains mountains
0208 b7fc 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamountains mountains
Pauleeen95
Reposted fromlifeless lifeless viamountains mountains
Pauleeen95
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamountains mountains
Pauleeen95
3961 91ca 390
 Pieniny i Baca w robocie
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viamountains mountains
0957 332e 390

allthingseurope:

Krakow, Poland (by Ren He)

Pauleeen95
Krk, 08/08/14
Pauleeen95
5103 db14
Reposted fromkamienie kamienie
Pauleeen95
5168 8914 390
Reposted fromkamienie kamienie
Pauleeen95
2095 42f7 390
Reposted fromkamienie kamienie
Pauleeen95
Coś w niej się obudziło. Coś, co o wiele bardziej upraszcza moje uczucia w stosunku do niej. Po prostu się jej boje. Już nie ma nic więcej. Ale w końcu wiem, na czym stoję, wreszcie gramy w prostą grę.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
Pauleeen95
Ja nie boję się kobiet. Ja boję się Ciebie. Ja boję się tych sekund.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
Pauleeen95
Zdradzamy ludzi, wykorzystujemy ich, traktujemy ich jak przedmioty, nie mając nawet w sobie na tyle jaj, aby przyznać przed sobą i przed nimi, że tak właśnie jest, że są w naszym życiu po prostu zabawkami do rozrywki. Tkwimy w beznadziejnych związkach, bo uważamy, że przynajmniej zaprowadzają w naszym życiu porządek. Wpadamy w nałogi, bo przecież w porządku musi być też trochę rozrywki. Marnujemy szanse. Chcemy więcej, niż mamy, bo przecież zawsze można chcieć więcej, bo ktoś ma więcej. Bierzemy durne kredyty i raty. Zadłużamy się. Skupiamy się na rzeczach, które w ogóle nas nie powinny dotyczyć. Tracimy czas.
— Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl